MILAD FAKURIAN COPYRIGHT 2019. ALL RIGHTS RESERVED.

Karaj Startup House خانه استارت‌آپ کرج

خانه استارتاپ فضای کار مشترکی برای استارتاپ‌های نوپا، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و اکوسیستم کسب‌وکار است. در این فضا، تیم‌ها آموزش می‌بینند تا کسب‌و‌کار خود را توسعه دهند و با شبکه‌سازی مناسب، مرز بین دانش فنی و بازار را کاهش داده و محصول یا خدمات خود را به بهترین نحو پیش برند. در حال حاضر تعداد ۱۸ تیم در این مرکز مستقر هستند و انتظار می‌رود تا سال آتی این تعداد دو برابر شود.
چشــم‌انـداز
چشم‌انداز خانه استارتاپ کرج تبدیل شدن به یک مرکز پیش‌شتابدهی است تا بتواند با ارزیابی مناسب تیم‌ها و منتورینگ حرفه‌ای، آنها را توانمند ساخته و آماده مرحله شتابدهی کند.
وبسایت رسمی خانه استارت‌آپ

Top